Tantra / slovo znamenající " tkát ", " tkanina ", " shoda " nebo také " systém " / je duchovní cesta s kořeny sahajícími do dávné historie. Přestože bylo toto učení předáváno ústně , nalezneme i psané texty, z nichž některé pocházejí až z 6.století př.n.l.

Tantrické umění stejně jako jeho posvátné texty jsou považovány za zvláštní dílo samotného Šivy a popisují tajné rozhovory mezi bohem Šivou a jeho chotí , bohyní Šaktí. Nejdříve v nich Šiva naslouchá coby učeň , poté se role mění , čímž si oba předávají tajemnou sílu. Osou tantrického učení je také obdiv k ženskému vnímání - k Šaktí, která je rovněž známá pod jmény Déví, Durga, Kálí, Párvatí, Uma, Satí, Padma, Čandí apod.

Tantra se prvotně rozvíjela na území Indie, poté se šířila do Číny a Tibetu. Existuje několik směrů. Pravá, budhistická cesta, je typická imaginárními sexuálními vztahy podněcovanými formou meditace, zatímco v levé, hinduistické cestě, je pohlavní akt praktikován na základě vnímání a využití veškeré energie okolí. Tato cesta mimo jiné zahrnuje vytváření mandal, symbolů, využití vědomí a tvůrčí energie , umění dýchat, rozproudění energie a praktiky sexuálního aktu usměrněné do posvátných zákoutí vědomí vedoucí až ke spojení muže a ženy, Šivy a Šaktí. 

Vztah tantrismu a sexu , který mezi širokou veřejnost pronikl nejprve díky vývozu erotických uměleckých předmětů , zaujal mnoho lidí ze západních kultur. Především proto, že v naší civilizaci hrál sex v životě vždy hlavní úlohu. Stačí jen sledovat , jak velkou roli hraj erotika např. v prodeji tiskovin. Tantrismus však není pouze o sexu, představuje kompletní cestu k seberealizaci jedince , ať už prostřednictvím sexu , nebo jiných duchovních systémů. 

Tantra nevyužívá sexu k vybití pohlavní touhy, chápe ho jako výměnu ženské / Šaktíiny / a mužské / Šivovy / energie, aby oba milenci cítili to samé. 

Tantra zastává názor, že na počátku byl člověk oboupohlavní tvor, tedy napůl žena a napůl muž. Sex / od slova " sectus " = oddělit, odkrojit, odčlenit / vyvolal touhu a potřebu opět splynout v jednu bytost. 

Tantra učí, že muž zastupuje vědomí a žena energii. Vědomí a energie tvoří základ tantry, jsou pilíři o něž se opírá celé učení. 

Tantra není filozofická nauka , nýbrž existencialistické hnutí založené na obyčejném principu osobního růstu pomocí zážitků a maximálního prožitku své existence. Být existenciální znamená neomezovat se na představy o věcech , ale prožít si je - nejde o to popsat, jakou chuť má voda , ale napít se jí . Nečíst o exotických krajinách v časopisech, ale poznat je přímo. Stejně tak nemít strach z nebezpečí, ale mít se na pozoru a odvážit se s otevřeným srdcem a očima jít vstříc nepoznanému. 

Tantra učí člověka odvrátit se od nařízení dodržovaných tradic a učit se poznávat vlastními zkušenostmi, věnovat svou energii zlepšení okolního světa oproti stavu, v jakém ho patřil poprvé. Kontakt

EMAgency
Nádražní 184 Ostrava
732 360 760 denně od 10 - 20 hodin
pokud zrovna nezvedáme telefon, pracujeme .... zavoláme zpět hned jak to bude možné ...

Oblíbené odkazy

Zveme Vás na pravidelná páteční neformální setkání 

" Nejen na slovíčko "

Bližší info na uvedených kontaktechChcete zasílat novinky do e-mailu ?

Vepište Váš email a klikněte na Odeslat